Kultura e Kompanisë

Kultura e Kompanisë

Misioni i korporatës:për të promovuar përmirësimin e industrisë së automatizimit dhe për të ulur kostot e punës në një mënyrë revolucionare

Filozofia e biznesit:integritet dhe përkushtim, sigurim i cilësisë, inovacion efikas, shërbim i sinqertë.

Vlerat thelbësore:pasion, përgjegjësi, përkushtim dhe efikasitet.

Parimi i shërbimit:shërbim i sinqertë, ndihmoni klientët.

Politika e veprimit:objektivi, plani, ndjekja dhe rregullimi.

Koncepti i dizajnit:mos guxoni të mendoni, kini kujdes.

Koncepti i talentit:sa e madhe është aftësia dhe sa e gjerë është skena.

Filozofia e punonjësve:i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm, fitoni reputacion.

Koncepti i marketingut:menaxhimi i markës, shitjet me vlerë;nuk ka treg jashtë sezonit, vetëm ide jashtë sezonit.

Filozofia e punës:çfarë ndodh ditën, dita mbaron;fjalët duhen bërë, veprat duhet të jenë të vendosura.

Politika e cilësisë:menaxhimi shkencor, përmirësimi i vazhdueshëm.

Strategjia e zhvillimit:markë e shkëlqyer, karakteristika të industrisë.